Novinky a historie

1. 4. 2018 - www.atfonline.cz

  1. V novém panelu "Výuka hravě" naleznete několik klasických her podporující výuku psaní všemi deseti". Když zvládneme prstoklad příslušné lekce, můžeme podle chuti přepínat mezi klasickou výukou a výukou pomocí her.

1. 12. 2017 - www.atfonline.cz

  1. Do aplikace byl doplněn panel "RSS texty" s obdobou RSS čtečky, kde si můžete z libovolné RSS URL okamžitě stáhnout texty RSS článků a psát je v režimech ATF.

1. 4. 2017 - www.atfonline.cz

  1. Doplnění o panel "Třídy". Zavedení tříd umožňuje prohlížení výsledků a žebříčků učitelem a sdílení žebříčku mezi spolužáky.

1. 4. 2016 - www.atfonline.cz

  1. Vytvoření webové aplikace pro výuku psaní všemi deseti online včetně skupinového psaní.

1. 8. 2015 - Atf 8.8 a iAtf 9.3

  1. Rozšíření klasifikace pro základní školy
  2. Zobrazení aktuálních tabulek pro klasifikaci
  3. Vylepšení ikon

1. 8. 2014 - iAtf 9.2

  1. Vytvoření nového webu www.iatf.cz pro údržbu skupinového psaní
  2. Rozšíření programu iATF o skupinové psaní

1. 8. 2013 - Atf 8.7 a iAtf 8.7

  1. Přidání následujících parametrů do konfiguračního souboru síťové verze:
    1. zákaz vypnutí archivace
    2. zákaz psaní další lekce v případě, že nebyly splněny snímky předchozí lekce
    3. možnost odheslovat profil v případě zapomenutí hesla

1. 8. 2012 - Atf 8.6 a iAtf 8.6

  1. Uložení vyhodnoceného textu do souboru ve formátu PDF

1. 8. 2012 - AtfMonitor 2.3

  1. Uložení výsledků do souboru ve formátu PDF
  2. Uložení žebříčku do souboru ve formátu PDF

1. 8. 2012 - AtfEditor 3.4

  1. Uložení vyhodnoceného textu do souboru ve formátu PDF

1. 1. 2012 - AtfEditor 3.3

  1. Nahrazení pomlčky spojovníkem a českých uvozovek uvozovkami z klávesnice
  2. Úprava vyhodnocení v případě více chyb v posledním slově

15. 5. 2011 - iAtf 8.5

  1. ATF 8.5 byl rozšířen o stahování RSS článků z internetu a uvolněn pro distribuci pod názvem iATF

1. 8. 2010 - Atf 8.5

  1. Archivace výsledků s digitálním podpisem do Excel souboru
  2. AtfMonitor 2.1 (dodáván spolu s ATF)
    1. Zobrazení výsledků a vytváření žebříčku z ATF souborů
    2. Ukládání a obnova zvoleného nastavení
    3. Kontrola digitálního podpisu
    4. Uživatelský manuál
    5. Rozšíření menu

15. 1. 2010 - Atf 8.4

  1. Úpravy pro Windows 7
  2. Určeno pro Windows 2000/XP/Vista/Windows 7

1. 8. 2009 - AtfEditor 3.2

  1. Nová grafika ve stylu Microsoft Office 2007
    1. Ribbon bar místo menu a nástrojového panelu
    2. Logické a přehledné seskupení funkcí
    3. Nové funkční ikony ve formátu Png
    4. Digitální podpis vyhodnoceného textu
    5. Snadné přepínání barevných stylů
    6. Určeno pro Windows 2000/XP/Vista
AtfEditor 2.4 je poslední verze, která podporuje též Windows98/ME/NT

1. 8. 2009 - Atf 8.3

  1. Psaní pozpátku (arabsky)
  2. Úprava ikon

1. 1. 2009 - Atf 8.2

  1. Nová grafika ve stylu Microsoft Office 2007
    1. Ribbon bar místo menu a nástrojového panelu
    2. Logické a přehledné seskupení funkcí
    3. Nové funkční ikony ve formátu Png
    4. Snadné přepínání barevných stylů
    5. Určeno pro Windows 2000/XP/Vista
Atf 7.5 je poslední verze, která podporuje též Windows 98/ME/NT

1. 4. 2008 - Atf 7.5

  1. Změna WinHelp na HTML Help
  2. Vkládání znaků pomocí Alt kódů
  3. Úprava instalace pro Vistu

1. 1. 2008 - AtfEditor 2.4

  1. Možnost psaní pravopisných cvičení a korektur všemi deseti
  2. Texty k programu doplněny o pravopisná cvičení

1. 2. 2007 - AtfEditor 2.2

  1. Nakladatelství Fortuna vydává učebnici PEK3
  2. Všechny texty PEK3 jsou dodávány s novou verzí AtfEditoru

1. 10. 2006 - AtfSudoku 2.2

  1. 1. 10. 2006 Verze 2.2 uvolněna pro distribuci
  2. 1. 3. 2006 Verze 1.3 obsahující pouze hru sudoku šířena zdarma

1. 3. 2006 - ATF 7.2

  1. Přehledné prohlížení historie výsledků výuky
  2. Možnost volby textů učebnice PEK 1 ( 1.vydání ) nebo PEK 1 ( dotisk )
  3. Možnost nastavení automatické klasifikace pro rychlost i přesnost
  4. Návod, jak psát formou "tipů pro dnešek"
  5. Zaheslovaní profilux
  6. Od verze ATF 7.2 je součástí distribuce i program AtfMonitor 1.2

1. 1. 2006 - AtfMonitor 1.2

  1. Přehledné zobrazení a tisk výsledků všech studentů
  2. Vytváření a tisk žebříčků podle zvoleného snímku

1. 7. 2005 - AtfEditor 1.4

  1. Doplnění uživatelských profilů

1. 4. 2005 - ATF Profi

  1. Komplet programů ATF a AtfEditor

1. 4. 2005 - AtfEditor 1.3

  1. 1.4.2005 Verze 1.3 uvolněna pro distribuci
  2. 1.9.2004 Verze 1.1 uvolněna pro testování ve vybraných školách

1. 8. 2004 - ATF 6.6

  1. Automatická klasifikace
  2. Anglické texty pro českou klávesnici QWERTZ
  3. Rozšíření německých textů
  4. Doplnění manuálu

1. 9. 2003 - ATF 6.5

  1. Evaluován MŠMT ČR jako výukový software pro školy
  2. Registrován v seznamu výukového softwu MŠMT ČR

1. 8. 2003 - ATF 6.5

  1. Výměna výukových textů za texty z učebnice "Písemná a elektronická komunikace"
  2. Odkazy na kapitoly v učebnici
  3. Uživatelský manuál (klasický WinHelp)
  4. Kontextová nápověda
  5. Volné texty

1. 11. 2001 - ATF 6

  1. Psaní formou diktátu nebo opisu z předlohy
  2. Prohlížení vyhodnoceného textu
  3. Tisk vyhodnoceného textu
  4. Uložení vyhodnoceného textu do souboru
  5. Psaní snímku po zvolenou dobu
  6. Nastavitelný způsob vyhodnocení
  7. A další vylepšení ...

1. 6. 2000 - ATF 5

Úprava a vylepšení některých funkcí vyplývající ze zkušeností používání programu ATF pod Windows

1.10.1999 - ATF 4

DOS verze programu byla převedena pod OS Windows. Při implementaci byly též realizovány připomínky a náměty z používání předchozích verzí pod DOSem.

1992, 1993, 1995 - ATF 1, ATF 2, ATF 3

První verze programu ATF vznikla v roce 1992 pod OS DOS a během let byla postupně zdokonalována.