ATF 9.2 - psaní všemi deseti


Výukový program ATF byl vytvořen ve spolupráci s autorkou učebnice Technika administrativy. Od verze 7.2 navazuje ATF na nové, přepracované vydání této učebnice, která vyšla v nakladatelství Fortuna pod názvem Písemná a elektronická komunikace 1.

Podrobné přiřazení textů v učebnici k textům v programu je popsáno v souboru: PrirazeniTextuUcebniceAtf.pdf

Program usnadňuje výuku vyučujícím a umožňuje úplnou kontrolu práce studentů s možností individuálního přístupu ke každému z nich. Studenti se naučí psát podle tištěné předlohy, podle obrazovky i podle diktátu. Nácvik textů lze kdykoli přerušit, vybrat k nácviku jen určité lekce, opakovat je nebo se vrátit k dřívějším lekcím. Je též možné zvolit psaní v časovém limitu nebo cvičení ze slov napsaných chybně v předchozím textu.

Program neustále hodnotí a zaznamenává rychlost a přesnost psaní, chybné a pomalé znaky. Vyučující může provést kontrolu zadáním opisu nebo diktátu. K dizpozici mu je potom programem vyhodnocený text v archivovaném souboru nebo v tištěné formě.

Vzhledem ke stejné metodice, postupu probíraných znaků a struktuře textů jako v učebnici lze při výuce program a učebnici vhodně kombinovat.