Proč psát všemi deseti

Proč je důležité ovládat klávesnici počítače všemi deseti pro studenty

V brzké době budou mít všichni žáci našich škol možnost seznámit se s počítačem. Jestliže s ním začnou pracovat, aniž se naučili psát na klávesnici hmatovou metodou, bude výsledek asi takový, jako kdybychom začátečníka posadili ke klavíru a požadovali, aby zahrál Smetanovu polku z listu.

Žák, který začne psát text na klávesnici počítače metodou "kdo hledá, ten najde", tj. dvěma nebo čtyřmi prsty, vytvoří si špatný návyk, který se v budoucnu bude velmi těžko přeučovat. Pravděpodobně bude psát dvěma prsty celý život a stane se z něj málo efektivní pracovník.

Proč je důležité ovládat klávesnici počítače všemi deseti pro praxi

Píše-li např. lékař odbornou zprávu na počítači dvěma prsty, dochází současně ke dvěma škodám. Předně jde o časovou ztrátu: kdyby psal hmatovou metodou všemi deseti prsty alespoň průměrnou rychlostí, ušetřil by asi třetinu času. Kdybychom tuto třetinu vynásobili počtem zpráv napsaných za den, za týden, za rok - došli bychom k úctyhodným číslům.

Druhou nevýhodou je zvýšená námaha, neustálé střídání koncentrace: pisatel musí myslet jednak na obsah zprávy, na zjištěná fakta, na přepokládané důsledky, na další léčebné postupy apod., ale v toku jeho myšlení nastávají pauzy, kdy hledá na klávesnici písmena, která potřebuje k přenesení myšlenek do počítače. Kdyby psal hmatovou metodou, prsty by se pohybovaly automaticky a myslel by pouze na obsah.

Ve stejné situaci jsou pracovníci úřadů všech úrovní, vědečtí pracovníci, novináři, bankovní úředníci, právníci, obchodníci atd. Kolik času, peněz a námahy by se dalo ušetřit, dá se těžko vyčíslit.

Naše mladá generace by se měla naučit, když zasedne ke klávesnici počítače, ovládat písmenné klávesy hmatovou metodou, tj. psát text plynule bez dívání na prsty.

Pracovníkům všech kategorií, kteří v praxi píšou na počítači, se mnohonásobně vyplatí, věnují-li trochu času nácviku psaní na klávesnici všemi deseti.

Školám i pracovníkům z praxe doporučujeme počítačový program ATF, který jim umožní zvládnout hmatovou metodu přístupným, promyšleným a přehledným způsobem.

PhDr. Olga Kuldová