XOptimální klávesnice

Vývoj rozložení klávesnice je zajímavý fenomén, o kterém se stále diskutuje. Skutečnost, že současně používané rozložení klávesnic je z hlediska rychlosti nevhodné, a přesto se stále používá, vede k teoretickým diskusím a rozborům. Klávesnice se stala v ekonomii dokonce ukázkovým příkladem stabilního stavu neoptimálního vývoje (economics of QWERTY).

Rozložení QWERTY vzniklo jako výslednice několika poměrně banálních náhod z konce 19. století. Nevýhodné rozložení bylo hlavně důsledkem řešení mechanických problémů psacího stroje. Vznik lehce modifikovaných národních klávesnic bylo důsledkem snahy vylepšit rozložení QWERTY. Například francouzská klávesnice vyměnila "Q" a "W" s "A" a "Z" a je známá jako AZERTY. Německá klávesnice QWERTZ vznikla prohozením "Z" a "Y", protože písmeno "Z" je v němčině mnohem častejší než "Y". Česká klávesnice QWERTZ je založena na německé klávesnici. První psací stroje se k nám začaly dovážet na konci 19.století v době Rakousko-Uherska. Obchodní korespondence se psala většinou německy. Stroje používané též pro češtinu měly zpočátku pouze 1 klávesu s háčkem a čárkou, takže všechna písmena s diakrit. znaménky (i malá) se psala rozkladem. Tato původně německá klávesnice byla později doplněna písmeny s diakritickými znaménky na číselné řadě. Vzhledem k tomu, že používání anglického jazyka u nás stále více převyšuje jazyk německý, vracíme se při výuce české klávesnice pomalu k rozložení QWERTY. Všechna tato používaná rozložení nejsou však zdaleka optimální z hlediska rychlosti psaní.

Během času se objevily lepší standardy, například Dvořákova anglická klávesnice (Dvorak Simplified Keyboard - DSK 1936). Byla provedena řada studií, které svědčí o tom, že DSK je mnohem lepší než anglická QWERTY. Její velkou předností je, že písmena s nejfrekventovanějším výskytem (v angličtině) jsou umístěna na řadě, na které jsou v základní poloze prsty a která je pro psaní nejsnazší, a že umístění samohlásek na jednu stranu řady umožňuje časté střídání rukou.

Rozložení klávesnice
České (Dvorak)
vytvořené pomocí
Microsoft Keyboard Layout Creator

Rozložení klávesnice - České (Dvorak)
CsDvorak.zip

Jaké jsou tedy hlavní důvody setrvání u špatné klávesnice?
V době psacích strojů bylo rozložení vázáno na jejich klávesnici a přechod na nové rozložení byl značně ekonomicky náročný. Dnes se však píše na počítačích a přechod na jiné rozložení klávesnice je čím dál snadnější. DSK je zařazena do Windows jako jedno ze standardních rozložení (United State - Dvorak).To je též důvod, že klávesnice DSK se začíná stále více používat. Přechod na toto anglické rozložení je však pomalý, pravděpodobně proto, že když se jednou naučíte psát na QWERTY, nestojí Vám za to, přeučit se na DSK. Avšak pro ty, kteří se začínají učit psát, je DSK optimální volba. Zdá se tedy, že postupný přechod na optimální rozložení klávesnice již nastal. Nabízí se tedy otázka, co s českým rozložením klávesnice?

Rozumná se zdají dvě řešení:
a) České (Dvorak): Modifikovat DSK rozložení obdobně jako byla vytvořena česká QWERTY z anglické QWERTY.
b) České (Optimal): Vytvořit optimální rozložení podle frekvence abecedy v češtině.

První řešení není sice plně optimální z hlediska frekvence českých znaků, ale ponechává výhodu stejného základu s DSK, takže přechod na anglickou klávesnici je bez problémů. Druhá verze je optimální pro psaní v českém jazyce.

V průběhu let vzniklo na různých operačních systémech řada progamů pro úpravu rozložení klávesnice (jaký znak napíše jaká klávesa). Nové rozložení klávesnice pro Windows NT4.0/W2k/XP lze dnes snadno nadefinovat pomocí volně distribuovatelného nástroje Microsoft Keyboard Layout Creator. Program ke svému chodu vyžaduje .NET Framework. Výsledkem návrhu nové klávesnice v této utilitě je DLL knihovna a instalační program. Po spuštění tohoto instalačního programu se nová klávesnice integruje do systému. Pomocí stejného instalačního programu lze klávesnici opravit nebo odinstalovat.

Nabízíme Vám ke stažení rozložení klávesnice "České (Dvorak)" vytvořené v utlilitě MKLC. Toto rozložení vznikne přeházením kláves česko-anglické klávesnice QWERTY tak, že narovnáme klávesy podle anglických znaků do rozložení "United State-Dvorak" a to včetně zachování znaků psaných pomocí Ctrl+Alt a Ctrl+Alt+Shift.

Rozložení klávesnice České (Dvorak) vypadá následovně:

Klávesy bez Shiftu:
klávesnice Česká Dvorak
Klávesy se Shiftem:
klávesnice Česká Dvorak